Therapia Garden Psikoloji


  Tel : Çekmeköy Şube : 0 (538) 310 72 72
Ataşehir Şube : 0 (541) 310 72 72

Kategori: Haftalık Bülten

Nöropsikolojik bozukluklar nedir, ne zaman değerlendirme ve terapi gerekir?

Nöropsikoloji, psikolojik olguların beyindeki sistemlerde nasıl karşılık bulduğuyla ilgilenen bilim dalıdır. Nöropsikolojinin bir alt dalı olan klinik/uygulamalı nöropsikoloji, beyinde oluşan nörolojik rahatsızlıkların kişinin psikolojik işlevselliğini nasıl etkilediği ile ve bu işlevselliğin nöropsikolojik rehabilitasyon yoluyla nasıl düzeltilebileceğiyle ilgilenir. Travmatik beyin hasarı, felç, multiple sclerosis, epilepsi, Alzheimer, Parkinson gibi rahatsızlıklar geçirmiş ve geçirmekte olan bireylerde genelde nöropsikolojik işlevsellikte sorunlar görülür.

Nöropsikolojik işlevsellikten bahsedildiğinde kişinin hem bilişsel, hem duygusal, hem de davranışsal işlevselliği göz önüne alınmalıdır. Örneğin beyninin en ön lobunda (prefrontal cortex) herhangi bir sebeple hasar meydana gelmiş bir kişi, hem psikososyal alanda, hem de bilişsel alanda problemler yaşar. Psikososyal alanda yaşayabileceği problemler inhibisyon (kendini engelleme) kontrolünün kaybolması sebebiyle uygunsuz davranışlar sergilemek, empatinin kaybolması sebebiyle ilişkilerde problemler yaşamak, zayıf duygusal karar kabiliyeti ve zayıf sosyal muhakeme gücü olabilir. Bilişsel alanda yaşayabileceği problemler ise planlama, esnek düşünebilme, öğrenilen bilgileri hatırlayabilme gibi yürütücü işlevlerde bozukluk, zayıf dikkat gücü, katı düşünme, ve stereotipik (tekrarlayıcı, ritüelistik) davranışlar olabilir.

Nöropsikolojik değerlendirme kişinin hem bilişsel, duygusal ve davranışsal işlevselliğini ölçebilmeli, hem de kişinin bu sonucu gerçek hayata ne kadar yansıtabildiğini göstermelidir. Shallice ve Burgess’e (1991) göre frontal lob hasarı olan hastalar geleneksel nöropsikolojik testlerde sağlıklı bireylere yakın performans gösterebilirken, günlük hayat aktivitelerinde oldukça zorluk çekebilmektedirler. Örneğin bir ev hanımı, kendisinden su kaynatıp yumurta pişirmesi istendiğinde bunun nasıl yapılacağını size anlatabilir, fakat kendinden bunu eyleme geçirmesi istendiğinde başarısız olabilir. Kişinin zekasının ve bilgisinin korunmuş olup, bunu düşünce ve davranışlarını düzenlemede kullanamıyor olmasına “frontal lob paradoksu” denir (Walsh, 1985). Bu sebeple nöropsikolojik değerlenmede klasik testlerin yanı sıra, kişinin bilişsel kabiliyet gerektiren günlük yaşam aktivitelerindeki becerilerinin de ölçülmesi, daha isabetli bir nöropsikolojik değerlendirme profilinin oluşturulmasında önemlidir.

Nöropsikolojik değerlendirme nörolojik rahatsızlıkları olan bireyler için önemli olmakla birlikte, bir psikolog sadece bu aşamada devreye girmez. Bu sınıftaki rahatsızlıklardan şikayetçi kişiler, rahatsızlıklıklarının hem biyolojik anlamda kendilerinde yarattığı değişimler, hem de işlevselliklerinin ve günlük hayatlarının önemli ölçüde etkilemesi sebebiyle instabilite, patlayıcı öfke, benmerkezci veya çocukça davranışlar, hissizleşme ve hatta major depresyona kadar giden problemler sergileyebilmektedirler (Lishman, 1998).

Örnek verecek olursak, travmatik beyin hasarı geçirmiş bir birey, hastaneden çıktıktan sonra gözüne ilk çarpacak şey fiziksel problemleri olacaktır ve hemen “eski haline dönmek” isteyecektir. Ancak bu mümkün olmadığında, ve kişi bilişsel ve duygusal problemlerinin de farkına vardığında sıklıkla ortaya çaresizlik gibi duygular çıkar. Bu aşamada amaç “eski halime dönmek” değil, “yeni halimle hangi stratejilerle baş edebilirim” olmalıdır. Nöropsikoloji alanında uzmanlaşmış bir psikologla çalışmak, bu süreçte problemin analizi, hastanın doğru biçimde bilgilendirilmesi, terapi hedeflerinin belirlenmesi ve kişinin yeni hayatına adapte olabilmesi açısından yararlı olacaktır.

Uzman Psikolog Zeynep Karabuda

Daha Fazla

Kurban Bayramında Çocuklara Dikkat!

Bayramlar herkes için özel günlerdir. Bayram yetişkinler için ziyaret, dinlenme, alışveriş ve yemek keyfi anlamına gelirken; çocuklar için ailedeki herkesin bir araya geldiği, şeker ve çikolata dağıtılan, aile büyüklerinden alınan harçlıklarla mutlu olunan ve isteklerinin daha çok yapıldığı özel günlerdir. Kurban Bayramı içeriği gereği Ramazan bayramından farklı olduğu için, çocukların kafasında daha çok merak uyandır ve biz yetişkinlerin cevaplaması beklenen birçok soruyu da beraberinde getirir. Kurban Bayramı yetişkinler için inançları gereği anlamı bilinen, kurban kesmenin anlaşılır olduğu ve kutlanan bir bayramdır. Ancak kurban kesme çocuklar için anlaşılması zor bir durum olabilir. Çünkü çocuklar ölümle çok zor baş ederler. Çocuklarda soyut düşünme gelişimi ile ilişkili olarak 8 yaşından önce ölümü anlayabilmesi beklenmemelidir.

Öncelikle Kurban Bayramı’nın anlamı çocuğa açıklanmalıdır. Açıklamalar yapılırken çocuğun yaşı ve gelişim düzeyi göz önünde bulundurulmalı, örneklerle somutlaştırılarak çocuğun anlayabileceği şekilde olmalıdır. Esas odaklanılması gereken bayramın sosyal boyutudur, böylece kurban bayramının sadece hayvanların kesilmesi anlamı taşımadığı, paylaşmak, büyükleri saymak, tanımasak bile insanlarla bayramlaşıp-selamlaşmak, çocukları sevindirmek gibi konuları da içerdiği vurgulanır. Etin, kıymanın pahalı ama büyümek için sağlıklı olmak için çok gerekli yiyecekler olduğu, fakir insanların bu bayramda bu olanağa kavuştuğu anlatılabilir. Kurban kesilip, büyüklerin evinde, tüm akrabaların bir araya gelip, güzel yemekler hazırlayıp, temiz ve özenli giyindikleri bayram sofralarında, çocukların kendilerini güvenli hissettiği ortamda kimlik oluşumu ve bütünün parçası olma duygusu olumlu yönde gelişecektir ve kurban bayramına dair olumlu izlenim oluşacaktır.

Kurban Bayram’ında çocukların yanında özenli davranılmalı ve seçici konuşulmalıdır.
Çocuklar bire bir ya da televizyonda hiç bir şekilde kurban kesimini izlememeli ve izlemeye zorlanmamalıdır. Özellikle de  8 yaş öncesi çocuklar kesinlikle izlememelidir. Soyut düşünme becerisi tam olarak gelişmemiş olan çocuk, kurban kesimini dini bir görev olarak değil, cinayet olarak algılayabilir. Başkalarına zarar verme, saldırgan davranışlar, hayvanların öldürülmesinin doğru davranış olarak algılanması, ve et yememe gibi sonuçlar doğurabilir. Çocukların bayram süresince hatalı kurban kesimi, kesim kazaları ve uygunsuz ortamlarda kesim görüntüleri ile dolu olan haber programlarını da izlemeleri engellenmelidir.

Çocuklar yeni ve bilmedikleri şeyleri merak ederler ve bu sebeple kurban kesimini görmek isteyebilirler ya da gezme sanarak ailelerinin gittiği toplu kesim yerlerine gitmek isteyebilirler. Hiç bir şekilde buna izin verilmemelidir.

Kurban Bayramı ile ilgili sohbet ederken kurban kesimi ile ilgili detaylı konuşmaları çocukların yanında yapmamaya ve onların bu konuşmaların yapıldığı ortamlardan uzak durmasına özen göstermek gerekir. Çocuklar sadece gördüklerinden değil, duyduklarından da etkilenirler.

Bazı ailelerde kurbanlık hayvan önceden satın alınıp, bahçede beslenip, bakılır. Çocuklara hayvanları korumak ve sevmek öğretildiğinden çocuklar bu hayvanlara bakarlar ve duygusal bağ kurarlar. Sevgi bağı kurdukları hayvanın kaybından dolayı travma yaşayabilir ve ölümünden onu kesen ailesini sorumlu tutarak, onlara öfke duyabilir. Bu sebeplerden, kurbanlık hayvan önceden evde beslenmemelidir. Eğer hayvan evde besleniyorsa, hayvanın kesileceği yaşamına uygun şekilde, dürüstçe anlatılmalıdır.

Çocukların ölümle ilgili soruları geçiştirilmemeli, yaşına uygun şekilde, açık, net ve somutlaştırılmalı cevaplar verilmelidir. Soruları cevaplanırken duygularını anlamaya özen gösterilmeli ve duygularını ifade etmesine fırsat verilmelidir.

Eğer kurban bayramı sonrasında çocuğunuzda olumsuz anlamda davranış değişiklikleri (uyuyamama, saldırganlık, alt ıslatma, yemek yememe, vb.) gözlemlerseniz bir uzmana başvurmanız önerilir.

Uzman Klinik Psikolog
Nihan Yuğaç Doğan

Daha Fazla

Çocuk Aşkı Öldürür mü?

“Aşk; insanın yaşam enerjisini artıran, çiftlerde karşılıklı toleransı ve empatiyi olumlu etkileyen bir duygudur. Yapıtaşlarının arasında aşk olan ilişkiler, baştan avantajlı durumdadır. Aşkla başlayan, çiftlerin birbirlerine karşılıklı romantik jestler yaptığı, sevgilerini çekinmeden gösterebildikleri dönemleri yaşayan ilişkiler, sağlam temellerini atmıştır. Bundan sonra ilişkinin zenginleşmesini ve derinleşmesini sağlayacak fırsatlarla dolu bir dönem başlar.
Bu fırsatların en önemlisi, bir çiftin çocuk sahibi olmasıdır. Tatmin edici, sevgi-saygı ve aşk temelinde kurulmuş bir ilişkiyi zenginleştirmenin en güzel biçimi, kendinden izler taşıyan bir varlık yaratmaktır. Dünyaya  gelen çocuk, yeni deneyimlerin yaşanmasını sağlar ve sağlam temelli bir ilişkinin derinleşmesine, çiftin bağlarının güçlenmesine katkıda bulunur.
Bu açıdan bakıldığında, halk arasında bilinen “Çocuk aşkı öldürür” söyleminin doğru olduğu söylenemez. Çünkü çocuk sahibi olmak gibi güzel bir duygunun, aşk gibi bir başka güzel duyguyu gölgelendirmesi düşünülemez. Bu deneyimin bir çiftin “aşkını öldürmesi” ya da ilişkisini bozması, ancak o ilişkinin yapıtaşları eksikse mümkün olur. Aşk, sevgi-saygı, anlayış-empati, ilgi-şefkat, uyumlu bir cinsellik gibi önemli unsurları pekişmiş olan bir ilişki, yaşamın birçok zorluğunu daha kolay atlatmayı sağlayan bir avantajdır. Çocuk sahibi olmak ise güzel olduğu kadar ciddi sorumluluklar üstlenmeyi gerektiren bir yaşam olayıdır. Çocuğun ebeveynlere yüklediği en önemli görev, uzun bir süre onun tüm fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak, ona sevgi, saygı ve güveni öğretmek, dolayısıyla yaşama hazırlamaktır. Kendisine ve çevresine  olumlu katkıları olabilecek bir insan yetiştirmek, büyük bir sorumluluk projesidir.

Bireysel olgunluk ve ilişki açısından bu sorumluluğa hazır olmayan çiftler çocuk sahibi olduğunda, o güne kadar varolduğu sanılan “aşk”, sınavına hiç çalışmamış bir öğrenci gibi kalakalır. Çocuk sahibi olmak, bir ilişkinin en ciddi sınavlarından biridir. İyi hazırlanılmamışsa, çiftlerin o sınavı başarıyla tamamlamaları çok zordur. Hele yenidoğan dönemindeki bebek bakımı, daha çok anneye ait bir sorumluluk gibi görünse de, ayrıntıyla incelendiğinde ortak yaşamda paylaşılabilecek daha bir çok iş olduğu görülür. Bu dönemde anneye destek olma işi, mümkün olduğu kadar babalar tarafından üstlenilmelidir. Bu aslında birçok canlının doğasında olan bir içgüdüdür. Örneğin; bazı memelilerde yavrular henüz çok küçükken anneler yuvada yavrularla kalır ve annenin beslenme ihtiyacı babalar tarafından karşılanır. Günümüz şartlarında günlük insan yaşamını düşünecek olursak, her gün karşıladığımız en basit ihtiyaçları bile biraz ertelediğimizde sıkıntı yaşarız. Bu ertelenmeleri her gün çeşitli ihtiyaçlarında defalarca yaşayan yeni anneler, özellikle de minik yavrularını birlikte yarattıkları eşlerinden destek beklerler. Bebeğin beslenmesi, temizlik ve bakımı, ilgi ve sevgi görmesi gibi en temel ihtiyaçları, her gün en az bir kez sadece babaları tarafından karşılansa, annelere nefes alacak ve dinlenecek zaman dilimleri yaratılmış olur. Hepsinden önemlisi, anneler bu stresli dönemde eşlerinin desteğini deneyimledikçe güçlüklüklere dirençleri artar. Eşlerinden hem bebek bakımında hem de kendilerine karşı ilgi ve destek görmek, her anne için antidepresan etkisi yaratır. Böyle çiftlerin bağları da daha derinleşir ve güçlenir.

Eşinden beklediği desteği bulamayan annelerin stres düzeyi artar, hormonal denge bozulmaya başlar ve bu durum bebeğin gelişimi açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Yorgunluk ve yetersizlik hissiyle giderek daha gergin olan annenin ruh hali, eşiyle olan ilişkisine de kısa zamanda yansır. Eşlerin arasındaki mesafe yavaş yavaş artmaya ve “aşk” da ışık ve su alamayan çiçekler gibi solmaya başlar. Bunun sonucunda da ilişkinin kötüleşmesinin faturası, aileye en son katılan çocuğa kesilir. Oysa yapıtaşları sağlam olan ilişkilerde babalar, bebekleriyle mümkün olduğu kadar çok ilgilenmek, yorucu bir dönem geçiren eşlerine gerek bebek bakımında gerekse evle ilgili sorumlulukları üstlenerek destek olmak isterler. Böyle ilişkilerde çocuk aşkı öldürmez, tam tersine gelişip derinleşebilmesi için ortam yaratır.

Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen

Çift-Evlilik Terapisti

Daha Fazla

Okula Başlarken

Sevgili Anne ve Babalar,

Aileden ayrılığın ilk durağı olan okula başlangıçta; çocuk, hem birey hem de bir grubun üyesi olmaya çalışır, kendini bir grup içinde ifade edebilme ve tanımlayabilme fırsatı bulan çocuk, benlik algısının sağlıklı oluşmasını destekleyecek ortama da böylece sahip olur. Paylaşma, işbirliği, haklar-sorumluluklar-kurallar ve sıra bekleme gibi kavramlarla tanışır. Anne ve babanın bu süreçteki tutumları önemlidir. Hem çocuk hem de ebeveynler için ilk ayrılık sahnesinin yaşandığı okul kapısında; sizden ayrılmamak için ağlama, sarılma ve benzeri yollara başvuracak olan çocuğunuza karşı davranışlarınızda kararlı olmalısınız. Sizden ayrılmasına sadece sözel olarak değil beden dilinizle de izin vererek güvende olduğunu hissettirmeniz ve duygu aktarımınızı kontrol etmeniz gereklidir.

Ailenin kurumu ve eğitimcileri tanıması ve çocukların da kendilerini güvende hissetmeleri açısından bu süreçte birlikte olmak ve adım adım ilerlerken aşamalı geçiş programı uygulamak önemlidir. Bu geçiş döneminde; çocukların, arkadaşlarına ve öğretmenlerine alışmaları için birebir iletişimlerine imkân tanımanız, uyum sürecini kolaylaştıracaktır. 

OKULA BAŞLAMA ÖNERİLERİ

 • Çocukların her biri farklı sosyal, duygusal özellikler gösterir. Lütfen sizler de onları diğer arkadaşları ile kıyaslamayın ve sevginizi koşullara bağlı olarak sunmayın.
 • Çocuğunuz için ilk defa okul deneyimi yaşıyor ise yeni bir ortama girerken ayrılmakta kaygı yaşaması, beklenen ve normal bir davranıştır. İlk zamanlar anneden ayrılmamak için tepkisel davranabilir, bu durumlarda ona karşı hoşgörülü davranalım. Sizler de okula başladığınız ilk günlere dönüp, bakarsanız aynı duyguları yaşadığınızı ve güven duyduktan sonra bu korkuların geride kaldığını hatırlayacaksınız.
 • Çocuğunuzun, sabah kalktığında uykusunu yeterince almış olması ve güne iyi bir kahvaltı ile başlaması onun gün içindeki davranışlarını olumlu etkileyeceğini de unutmayalım.
 • Çocuğa okulu gezdirmek, okulda neler yaşayacaklarını anlatmak ve onu özendirmek iyi bir başlangıç için anahtardır. Bunu yaparken, anne ve babalar kendi okul yaşantılarından örnek verebilir. Bu konuşmalar sayesinde çocuk ortamla ilgili bilgi kazanmış olur. Çocuğa, onu okulda bırakıp gitmeyeceğiniz anlatılmalı, belli bir süre kendisini bekleyeceğiniz konusunda bilgi verilmeli ve bu söze de mutlaka uymalıdır.
 • Birkaç günün sonunda kısa süreli ve ona bilgi vererek okuldan ayrılın ve nereye gideceğinizi,  ne kadar süre sonra döneceğinizi ona anlatın. Vedalaşma sürenizi mümkün olduğunca kısa tutun. Bu süre uzadıkça birbirinizden ayrılmanız zorlaşacaktır. Çocuktan ayrılma sürecini uzatmamak, çocuk duygusallaştığında devreye okulun girmesine fırsat tanımak, sakin ve kararlı tutumu sürdürmek, uyumuyla ilgili endişelerinizi çocuğa yansıtmamak çocuğun okula uyum sürecini hızlandırır.
 • Günler ilerledikçe ebeveyn sadece çocuğu bırakır ve beklemeye gerek duyulmaz. Bunun zamanını çocuğun özellikleri ve ebeveynlerin bu süreçteki tutumu belirler. Çocuğa dürüst davranmak, gidiş ve dönüş saatlerinizi onun anlayacağı şekilde belirtmek (Örneğin; yemekten sonra ) ve söz verilen zamana uymak çocuğunuzun size olan güveni açısından önemlidir.
 • Çocuğunuz ile okul hakkında konuşurken motive edici ve ödüllendirici yaklaşımlar kullanmanız, onların özgüven düzeylerini yükseltirken, adaptasyon süreci ile ilgili endişelerinizi onların yanında paylaşmak gibi uyaranlar çocukların kaygılarını tetikleyebilir.
 • Çocuklar kadar aileler için de okula adaptasyon süreci önem taşımaktadır. Çocuğunuzun okula başlaması ile ilgili duygularınızın farkında olun ve bu süreçteki duygularınızı, kaygılarınızı; okulunuzdaki eğitimciler ve uzmanlar ile paylaşın, size destek olmalarına izin verin.

                                                                                            Uzm. Psk. Gürcan Kurt

THERAPIA GARDEN PSİKOLOJİ

 

Daha Fazla

Kadınlarda en sık rastlanan cinsel problemler

Yaşantınızı herhangi bir alanda olumsuz etkileyen ve cinsel doyum almanızı engelleyen her hangi bir durum cinsel problem olarak düşünülebilir. Çoğu kadın hayatı boyunca en az bir kez bir cinsel problemle karşılaşır. Bazı kadınlarda semptomlar daha uzun süreli olabilir ve ilişkilerini de olumsuz etkiliyor olabilir.

Aslında genel olarak cinsel davranışların bir “normal” seviyesinden bahsetmek çok da mümkün değildir. Çünkü her kadın için cinsellik farklılaşır. Hayatınızda bir dönem normal olarak gördüğünüz bir cinsel yaşantıyı bir başka dönemde normal olarak göremeyebilirsiniz. Örneğin, küçük bir bebeği olan ve aşırı yorgun bir annenin cinsellikle daha az ilgilenmesi çok sık rastlanır. Diğer taraftan hem erkekler hem de kadınlar için yaş ilerledikçe cinsel ilişkinin sıklığında bir azalma görülür.

Kadın cinselliği karmaşıktır. Temelinde yakınlık ve özel hissetme ihtiyacı vardır. Bunun yanında tabi ki kadınların fiziksel ihtiyaçları da vardır. Bu nedenle hayatınızın fiziksel ya da duygusal problemler yaşadığınız bir döneminde bir cinsel problemle karşılaşmanız da olasıdır.

Cinsel problem yaşamanıza yol açan nedenlerin başında şunlar gelir:

 • Duygusal Nedenler; stres, ilişki problemleri, depresyon anksiyete, cinsel taciz ya da saldırı yaşantıları ve vücudundan hoşnut olmama gibi.
 • Fiziksel Nedenler; hormonal sorunlar, ağrı bozuklukları, diyabetve kalp rahatsızlıkları gibi.
 • Yaşın İlerlemesi; vajinada kuruluk gibi değişimlerin oluşması.
 • İlaç Kullanımı; depresyon, tansiyon, diyabet ilaçları cinsel problemlere yol açabilmektedir.

Cinsel problemlerin belirtilerinden bazıları ise şunlardır:

 • Cinsel istekte azalma,
 • Uyarılma zorlukları,
 • Orgazm yaşayamama yada sıklığında büyük bir azalma,
 • Ağrılı cinsel ilişki.

Tabii ki herkes zaman zaman cinsel istekte azalma ya da tatmin olamama yaşar. Eğer bu çok sık ya da uzun süreli olursa, vücudunuzda ya da hayatınızda neyin yolunda gidip gitmediğine bakmak ilk aşamada faydalı olacaktır:

 • Hasta mısınız ya da cinsel isteğinizi azaltabilecek herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz?
 • Stresli bir dönem mi yaşıyorsunuz?
 • Partnerinizle sevgi ve güvene dayalı bir iletişiminiz var mı?
 • Partnerinizle baş başa zaman geçirme imkanınız var mı?
 • Cinsel ilişki ya da cinsel yakınlaşma ile ilgili rahatsız eden anılarınız var mı?

Eğer cinsellikle ilgili herhangi bir sıkıntınız varsa, ilk olarak bu konuda uzman hekiminize başvurarak sorunun kaynağının fiziksel olup olmadığını öğrenin. Eğer fiziksel bir sıkıntı yoksa uzman bir psikologdan destek almalısınız.

Bu aşamada cinsel probleminizin tedavisi de problemin kaynağına bağlı olarak farklılaşır. Sağlık sorununuzun tedavi edilmesiyle probleminiz de ortadan kalkabileceği gibi partnerinizle nasıl daha uygun iletişim kurabileceğinizi öğrenmek de cinsel probleminizin çözülmesini sağlayabilir. Ya da rahatlamak için ılık bir banyo yapmak, cinsel ilişki öncesi sevişmeyi uzatmak, cinsel ilişkide farklı pozisyonlar denemek gibi kendi başınıza deneyebileceğiniz ufak değişimler dahi yardımcı olabilir.

Doktor ya da terapistle cinsel problemlerinizle ilgili açık bir şekilde konuşmak tedavinin önemli bir parçasıdır. Bir çok kişi için bu konuları paylaşmak zor olabilir. Fakat unutmayın ki siz ne kadar rahat ve açık bir şekilde konuşursanız uzmanlar da size o kadar faydalı olabilir.

Daha Fazla

Ani Duygu Değişimleri Yaşıyor musunuz?

Borderline (sınırda) Kişilik Bozukluğu

Borderline kişilik bozukluğu yoğun duygudurum dalgalanmaları, dürtüsel davranışlar ve düşük kendilik değeri ile ilgili ciddi problemlerin olduğu psikolojik bir bozukluktur.

Genellikle ilk belirtiler çocuklukta görülür fakat kişilik bozukluğu genç yetişkinlik dönemine kadar ortaya çıkmaz. Tedavi zor olabilir ve yıllarca sürebilir. Fakat düzenli tedavi gören hastalar zaman içinde iyileşme gösterir.

Nedenleri?

Bu bozukluğa tam olarak neyin yol açtığı bilinmemekle birlikte, beyindeki duygudurumu kontrol eden bazı kimyasalların bir rol oynadığı düşünülmektedir.

Genellikle, istismar, ihmal veya bir ebeveynin ölümü gibi çocukluk travmaları yaşayan insanlarda daha sık rastlanır. Çocukluk travmasıyla birlikte, yüksek kaygısı ya da stresle baş etme becerileri düşük olan kişilerde borderline kişilik bozukluğu riski daha yüksektir.

Başlıca Belirtileri

Herkes zaman zaman bazı duygusal ya da davranışsal problemler yaşar. Eğer, borderline kişilik bozukluğu söz konusu ise bu problemler daha ciddidir, çok sık tekrarlar ve yaşamınızı olumsuz bir şekilde etkiler. En yaygın belirtileri şunlardır;

·         Ani duygulanım ve duygudurum değişimleri

·         Zarar verici, dürtüsel davranışlar. Bunlar; madde kullanımı, tıkınırcasına yeme, kontrolsüzce para harcam, riskli cinsel davranışlar ve kontrolsüzce araba kullanmak gibi davranışları içerir.

·         İlişki problemleri. İnsanlar “iyi” ya da “kötü” olarak görülür ve ufak bir nedenden ötürü aniden bakış açısı değişebilir. Bu ilişkileri oldukça zorlaştırır.

·         Düşük benlik değeri

·         Yersiz bir yalnızlık korkusu ve bu nedenle ısrarla çevresindekileri yakınında tutma çabası vardır. Ayrıca bu korku, çevresindekiler onları reddetmeden onların çevredekileri reddetmesine yol açar.

·         Agresif davranışlar

Diğer Belirtiler

·         Boşluk hissi

·         Öfke problemleri

·         Kendine zarar verme

·         İntihar düşünceleri ve girişimi

·         Gerçeklik duygusunun yitimi ya da paranoid düşünceler

                                                           

                                                                                                                             UZM. PSK. LALE TUNCEL

Daha Fazla