Therapia Garden Psikoloji


  Telefon : 0 (538) 310 72 72

Aldatma – Aldatılma

İnsanların varoluş itibarı ile tek eşli olup olmadığı, bu formun günümüz şartlarındaki yaşama uyup uymadığı çok geniş kapsamlı bir tartışma konusudur. Bu tartışmaların çıkış noktası olan başlıktaki soruya, çeşitli bilimsel araştırmalarda farklı yanıtlar bulunmuştur. Çift terapisi ortamında ise bu tema, çoğunlukla aldatma veya aldatılma şüphesi yaratan davranışlar bağlamında gündeme gelir. Uzun yıllara dayanan deneyime sahip tüm çift terapistleri, özellikle evlilik gibi tek eşli yaşamın yasalarla güvence altına alındığı ilişkilerde, aldatma konusuyla çok sık karşılaşırlar.

Dünyanın birçok yerindeki çift terapistinin deneyimlerine göre, eşini aldatma davranışı veya eğilimi, bireylerin kendi yaşam hikayeleriyle doğrudan ilgili olabildiği gibi eşlerinden beklentileri veya ilişkide yaşadıkları hayalkırıklıkları ile ilgili de olabilir. Kaynağı çocukluğunda ve gençlik yıllarında olan deneyimlerinin etkisiyle bağlanma ve dengeli ilişkiler kurabilme becerisi gelişmemiş yetişkinler, tüm beklentilerine karşılık veren eşlere sahip olsalar bile aldatmaya eğilimli olabilirler. Çocukluğunda ve gençliğinde sağlıklı bir gelişim sürecini tamamlamış bireyler ise; eşlerinden beklentilerinin yetersiz karşılanması, çift yaşamının monotonlaşması, hamilelik ve yeni bebek dönemlerinde karşılaşılan sorunlar gibi nedenlerden dolayı aldatmaya eğilimli hale gelebilirler. Bazen de bu iki gruptaki etkenlerin kombinasyonu söz konusu olabilir.

Diğer tarafta; yine geçmiş yaşam deneyimlerinin etkisiyle kendisine aldatma riski yüksek partnerler seçen veya sürekli aldatılma korkusunun ve şüphesinin etkisiyle kısıtlayıcı, suçlayıcı ve agresif tutumlar sergileyerek adeta bu deneyimin gerçekleşmesine katkıda bulunan eşler bulunur. Şüphesiz, hiç kimsenin yaşamı pürüzsüz bir mükemmellikte değildir. Tıpkı kendi yaşamımızda olduğu gibi, hangi biçimde olursa olsun romantik ilişkiler de birçok engebe ile karşılaşır. İşte bu anlarda alternatif partner arayışına yönelmek veya aldatılmaya dair korkular içinde mutsuz olmak yerine, karşılaşılan zorlukların sağlıklı biçimde üstesinden gelmeye yönelmek, hem kendi kişisel gelişiminiz hem de ilişkinizin tatmin edici ve uzun ömürlü olması açısından etkili olacaktır.

Kıvılcım Yücelen, Bsc. – Psikolog, Çift Terapisti