Therapia Garden Psikoloji


  Telefon : 0 (538) 310 72 72

Uzman Kadromuz

Dr. Klinik Psikolog Barkan ESKİİLİ

Gedik Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Eskiili, 2012 yılında psikolojide lisans derecesini İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden burslu olarak almıştır. 2015 yılında Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlayarak klinik psikolojide yüksek lisans derecesi ve uzmanlığı, 2021 yılında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programını “Ağ Destekli Bireyselleştirilebilir Müdahale Programı Tasarımının Özgül Öğrenme Bozukluğu Belirtileri Üzerindeki Etkisi” teziyle klinik psikoloji doktora programını tamamlayarak doktora derecesi almıştır.

Ruh sağlığı hastanelerinde, sağlık bakanlığına bağlı merkezlerde, eğitim kurumlarında psikolog kimliğiyle çeşitli görevlerde bulunmuş ve idarecilik yapmıştır. Çeşitli derneklerde kurucu üyelikler yapan Eskiili, 2016 yılından beri akademik kariyerine devam etmekte, psikoterapi seanslarını sürdürmekte ve eğitimleri vermekte, çeşitli üniversitelerde derslerini sürdürmekte ve dış paydaş olarak kimi proje ve birimlerde görev almaktadır.

ALDIĞI EĞİTİMLER

 • Bilişsel Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları
 • Bilişsel Varoluşçu Terapi
 • EMDR Terapisi
 • Oyun Terapisi
 • Travma ve Yas Terapisi
 • Çocukları Değerlendirmede Projektif ve Objektif Testler (AGTE, Aile Çiz Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Bir İnsan Çiz Testi, Cümle Tamamlama Testi, Duygudurum Ölçekleri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi)
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi
 • Dikkat, Yönetici İşlevler Testleri (Brief Testi, Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, İşaretleme Testi Türk Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Stroop Testi TBAG Formu)
 • Görsel Mekansal Biliş ve Yönetici İşlev Testleri (Raven Standart Progresif Matrisler Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi)
 • Terapötik Kartlar Eğitimi
 • MMPI Kişilik Testi
 • Wisc-IV Zeka Tesi
 • ALG Psikoteknik Testleri

VERDİĞİ EĞİTİMLER

 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri
 • Çocuk Testleri

KATILDIĞI KONGRE VE SEMİNERLER

YAYINLAR

 • (2019). Sağlıklı Kişilerde Yoga Uygulamasının Bilişsel İşlevler Üzerine Akut Etkisi. Presented at the 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur.
 • (2019). Sağlıklı Genç Erişkin Erkeklerde Uyku Kalitesi ile Umutsuzluk Düzeyi Gün İçi Uykululuk Hali ve Egzersiz Alışkanlığı Arasındaki İlişki. Presented at the 2. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi.
 • (2022) Bilişimsel müdahale programının özgül öğrenme bozukluğu belirtileri üzerine etkisi. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul
 • (2022) Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Reddedilme Duyarlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul
 • (2019). Sağlıklı Kişilerde Tek Seans Pilates Temelli Egzersiz Uygulamasının Bilişsel Performans Üzerine Akut Etkisi. Presented at the 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara.
 • Klinik Bakış Açısıyla Öğrenme Bozukluğuna Bilişimsel Bir Yaklaşım. İstanbul: İksad Yayınevi
 • Sağlık Psikolojisi. Yalçın, Y. & Dinçer, R., Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik El Kitabı içinde (80 – 121). İstanbul: Hiperyayın
 • (2022, Ekim, 13-16). Sanal gerçeklik ve Bilişsel Davranışçı Terapi [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Uzmana Mesaj

Yükleniyor...