Therapia Garden Psikoloji - Çekmeköy


  Tel : Çekmeköy Şube : 0 (538) 310 72 72
Ataşehir Şube : 0 (541) 310 72 72

Uzman Kadromuz

Dr.Psk.Ayşenur AKTAŞ

Bireysel Sağlık Terapisti

Lisans: İstanbul Üniversitesi Psikoloji
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Klinik Sağlık Psikoloji
Doktora: İstanbul Üniversitesi Psikoloji Klinik Sağlık Psikolojisi (Devam)

İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden 2010 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin akabinde İstanbul Üniversitesi Sağlık Odaklı Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başlamıştır. Yüksek lisansı eğitimi boyunca İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinde ağrı hastaları, yeme bozukluğu hastaları, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü hastaları ve hasta yakınları ile psikolojik değerlendirme ve bireysel psikoterapi uygulamaları yapmıştır. 2013 yılında “Spinal Kord (Omurilik) Yaralanmalı Hastalar ve Bakım Verenleri: Bakım Alma ve Bakım Verme Sürecindeki Psikososyal Değişkenler Açısından Sosyal Destek Karşılıklığının Biçimlendirici ve Temel Etkileri” isimli tez çalışmasını tamamlayarak uzmanlığını almıştır. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Sağlık Odaklı Klinik Psikoloji doktora programına başlamış olup halen akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Bununla birlikte 2012 yılından itibaren özel bir üniversitede “araştırma görevlisi” olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarında Bilişsel-Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, Gevşeme Egzersizleri gibi teknikler kullanmaktadır. Çalışma alanları arasında anksiyete bozuklukları, somatoform bozukluklar, stresle başa çıkma yer almaktadır.

Yayınları:

Kaya Balkan, İ., Aktaş, A., & Karadeniz, G. (2013). Relations Between Marital Adjustment, Life Satisfaction and Coping with Stress: Stage of Family Life Cycle. 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, İsviçre Karadeniz, G., Kaya Balkan, İ., & Aktaş, A. (2013). Grandfather, Father and Grandson: The Relation between Parenting Styles of Three Generation Fathers and Their Family Functions and the Mediator Role of Acceptance/Care Perceived from Father in This Relation. 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, İsviçre Aktaş, A., Sertel-Berk, Ö. (2012). Verilen Sosyal Destek Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri, Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 32/2, 71-84.

Aktaş, A., Sertel Berk, Ö. (2012). Verilen Sosyal Destek Ölçeği Geçerlik-Güvenirlik Çalışması, 17. Ulusal Psikoloji Kongresinde Poster Sunumu. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Ergüney, E., Deveci, E., Aktaş, A., Asaroğlu, C., Duruk, B., Ömerbaşoğlu, S. (2011). Spinal Kord (Omurilik) Yaralanmalı Bireylerde Psikopatolojik Semptomların Değerlendirilmesi, V. Lisansüstü Öğrencileri Kongresinde Poster Sunumu. Doğuş Üniversitesi, İstanbul